మేషరాశి

[ Apr 19 to Apr 20 ] మేషరాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు తలపెట్టిన పనుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోండి మంచిది. అధికారుల మూలాన పనిఒత్తిడిని పొందుటకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో ఊహంచని ఖర్చులు పెరుగుటకు అవకాశం ఉంది వాటిని తగ్గించుకొనే ప్రయత్నం చేయుట మంచిది. నూతన ప్రయత్నాల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించుట మేలు. నచ్చనివార్తను వినే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల వలన ఇబ్బందులు పొందుతారు.  పూజ .....దక్షిణామూర్తిఆరాధన  సమయం ...... సాయంత్రం  రంగు ......లేతఎరుపు

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces