మకర రాశి

[ Apr 17 to Apr 18 ] మకర రాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేయుటకు అవకాశం ఉంది వాటికి సమయాన్ని ఇచ్చుటకు ఆస్కారం ఉంది. తలపెట్టిన పనులను అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేయుటకు శ్రమ పొందవలసి రావోచ్చును. బంధుమిత్రులతో సమయాన్ని ఇస్తారు నూతన ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళుటకు అవకాశం ఉంది. పెద్దలతో చర్చలు చేస్తారు. పూజ .....దక్షిణామూర్తిఆరాధన సమయం ...... సాయంత్రం రంగు ......లేతఎరుపు

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces