వృషభం

[ Apr 19 to Apr 20 ] వృషభం
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు అధికారులతో మీకు గలన అనుభందం మేలుచేస్తుంది. బందుమిత్రులను కలుస్తారు వారితో సమయాన్ని గడుపుటకు అవకాశం ఉంది. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తిఅయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో నూతన అవకాశాలు పొందుటకు ఆస్కారం ఉంది. పెద్దల సూచనలు సలహాలను పాటించుట మంచిది. పనులలో తెలివిని ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేయుట వలన లబ్దిని పొందుతారు. పూజ .....సుబ్రమణ్యఆరాధన  సమయం ...... సుర్యోదయవేల  రంగు ......ముదురు గోధుమరంగు

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces