వృషభం

[ Apr 25 to Apr 26 ] వృషభం
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు బంధుమిత్రులతో సమయాన్ని సరదాగా గడుపుటకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో బాగుంటుంది. విందులలో,తీర్థయాత్రలలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది సమయాన్ని సరదాగా గడుపుటకు అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో మీ ఆలోచనలు పంచుకొనే అవకాశం ఉంది.నూతన అవకశాలు పొందుతారు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి. పూజ .....లక్ష్మీనరసింహాఆరాధన సమయం ...... పగలు రంగు ......సింధూరం

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces