మిధునరాశి

[ Apr 17 to Apr 18 ] మిధునరాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు చేపట్టుప్రయత్నాల విషయంలో పెద్దల అభిప్రాయాలను పాటించే ప్రయత్నం చేయుట వలన తప్పక మేలుజరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేయవలసి రావోచ్చును తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మిత్రులతో కలిసి చేయుఆలోచనలు ఖర్చులను పెంచుటకు అవకాశం ఉంది కావున నిదానం అవసరం. కుటుంభసభ్యులతో చేయునిర్ణయాల విషయంలో నిదానం అవసరం. పూజ .....లక్ష్మీనరసింహాఆరాధన సమయం ...... పగలు రంగు ......సింధూరం

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces