కర్కాటకం

[ Apr 21 to Apr 22 ] కర్కాటకం
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు ప్రయాణాలు చేయుట వలన అలసిపోయే ఆస్కారం ఉంది కావున వాయిదా వేయుట మంచిది. ఉద్యోగంలో సమయపాలన పాటించుట వలన మేలుజరుగుతుంది. ఒకవార్త మీలో కొంత నిరాశను కలిగించే అవకాశం ఉంది మానసికంగా దృడంగా ఉండుట సూచన. వైవాహిక పరమైన సమస్యలు కలుగుటకు ఆస్కారం ఉంది పెద్దల సూచనలు పాటించుట మంచిది  పూజ .....రాఘవేంద్రస్వామిఆరాధన  సమయం ...... సాయంత్రం  రంగు ......ఎరుపు

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces