కన్య

[ Apr 16 to Apr 17 ] కన్య
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు మిత్రులను కలుస్తారు వారితో సమయాన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా గడిపే అవకాశం ఉంది . ఖర్చులు పెరుగుటకు అవకాశం ఉంది కావున ఈ విషయంలో కొంత నిదానంగా వ్యవహరించుట సూచన. ఉద్యోగ పరమైన విషయాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి సమయం పట్టుటకు అవకాశం ఉంది. కుటుంభంలో తీసుకొనే నిర్ణయాల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండుట మేలుచేస్తుంది. పూజ .....దత్తాత్రేయఆరాధన సమయం ...... ఉదయం రంగు ....నారింజ

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces