తులారాసి

[ Apr 23 to Apr 24 ] తులారాసి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు చేపట్టిన పనులలో పెద్దల సూచనలు పరిగణలోకి తీసుకోండి లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చును. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించుట వలన తప్పక మేలుజరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో ఆటంకాలు కలుగుతాయి జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్ళండి మంచిది. పెద్దలతో నిదానంగా వ్యవహరించుట మంచిది. పూజ .....లక్ష్మీనరసింహాఆరాధన సమయం ...... పగలు రంగు ......సింధూరం

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces