వృశ్చికం

[ Apr 21 to Apr 22 ] వృశ్చికం
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు తలపెట్టిన పనులను అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేయుటలో ఆటంకాలు కలుగుటకు అవకాశం ఉంది. బంధువులను కలుస్తారు వారితో మీ ఆలోచనలు పంచుకొనే ప్రయత్నం చేయుట ఉత్తమం. మాటలు పొదుపుగా వాడుట మంచిది నిదానంగా వ్యవహరించుట మంచిది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో నూతన ప్రయోగాలు చేయకపోవడం మంచిది.  పూజ .....దత్తాత్రేయఆరాధన  సమయం ...... ఉదయం  రంగు ....నారింజ

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces