వృశ్చికం

[ Apr 25 to Apr 26 ] వృశ్చికం
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు ప్రతిపనిని నిదానంగా ముందుకు వెళ్ళడం మంచిది. తలపెట్టిన పనులలో అనుకోని ఆటంకాలు కలుగుటకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో అనుకోని ఖర్చులు పెరుగుటకు అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త. ఉద్యోగంలో మాటపట్టింపులకు పోకపోవడం ఉత్తమం నలుగురిని కలుపుకొని వెళ్ళడం మంచిది. పూజ .....దక్షిణామూర్తిఆరాధన సమయం ...... సాయంత్రం రంగు ......లేతఎరుపు

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces