ధనుస్సు

[ Apr 24 to Apr 25 ] ధనుస్సు
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు ఇష్టమైన పనులను చేపట్టి అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పెద్దలతో గుర్తింపును పొందుటకు అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి శుభకార్యాలలో పాల్గొనే ఆక్సరం ఉంది. బంధువులతో సమయాన్ని గడుపుతారు. పూజ .....శివఆరాధన సమయం ......పగలు రంగు .....భూడిద

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces